Upgrade Assistant-verktyget

Hämta och installera Acer Upgrade Assistant.
Processen består i huvudsak av tre steg:

Steg 1: Före uppgraderingen (Windows 7)
Hämta BIOS och de programuppdateringar som krävs för uppgraderingen.

Steg 2: Genomför uppgraderingen
Uppgradera operativsystemet.

Steg 3: Efter uppgraderingen (Windows 8)
Hämta eventuella programuppdateringar som krävs.